dot dot
bulletข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย
dot
dot
bulletการบัญชี
bulletคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
dot
bulletเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
bulletช่างไฟฟ้ากำลัง
bulletช่างอิเล็กทรอนิกส์
bulletช่างยนต์
bulletนวัตกรรมโครงงาน
dot
dot
bulletปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
bulletอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletรอบรั้วพุทธรักษา
bulletบุคลากร
dot

dot
bulletภาพกิจกรรมปี 2558
bulletกิจกรรมแผนกการบัญชี
bulletกิจกรรมแผนกคอมพิวเตอร์
bulletกิจกรรมแผนกไฟฟ้ากำลัง
bulletกิจกรรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์
bulletกิจกรรมแผนกช่างยนต์
bulletกิจกรรมวิทยาลัย
bulletกิจกรรมพุทธรักษา1
bulletกิจกรรมพุทธรักษา2
bulletกิจกรรมพุทธรักษา3
bulletกิจกรรมพุทธรักษา4
bulletกิจกรรมพุทธรักษา5
bulletกิจกรรมพุทธรักษา6
dot
dot
bulletแผนงานวิชาการ
bulletฝ่ายงานทะเบียน
bulletฝ่ายงบประมาณ
bulletฝ่ายบุคลากร
bulletแผนงานธุรการ-การเงิน
bulletฝ่ายแนะแนว
bulletแผนงานประกันคุณภาพ
bulletฝ่ายปกครอง
bulletแผนงานกิจการนักเรียน นักศึกษา
dot
dot
bulletระบบคณะกรรมการนักศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
bulletเบอร์โทรอาจารย์
bulletผลงานนักศึกษา
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletงานประกันคุณภาพวิทยาลัย


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................

การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
กรมจัดหางาน


นวัตกรรมแผนกการบัญชี article

โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(วุ้นกะทิ)โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(วุ้นกะทิใบเตย)โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การทำน้ำยาล้างจาน)โรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงขนม)โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(แมลงปอจากผ้าใยบัว)โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การทำแชมพูจากใบหมี่)โรงเรียนบ้านตองโขบ
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การทำดอกไม้จากดอกอินทนิล)โรงเรียนบ้านนาคู่
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การทำชาจากใบมะรุม)โรงเรียนบ้านไร่นาดี
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(การทำดอกไม้จากธรรมชาติ)โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
โครงงานวิชาชีพด้านการบัญชีและจัดทำวิชาชีพเสริม(พวงกุญแจไม้)โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

นวัตกรรมแผนกช่างยนต์ article
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สกลนคร) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
ที่อยู่ :  217 หมู่ที่ 3 ถนนสกล-นาแก :  ตำบลโนนหอม : อำเภอเมือง
จังหวัด สกลนคร      รหัสไปรษณีย์ 47000
เบอร์โทร :  042-766263, 042-766342      มือถือ :  ......................
อีเมล : Polybrs2010@gmail.com
เว็บไซต์ : www.polybrs.net