ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแผนกบัญชี
bulletคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
dot
bulletเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
bulletช่างไฟฟ้ากำลัง
bulletช่างอิเล็กทรอนิกส์
bulletช่างยนต์
bulletเว็บสำเร็จรูป
dot
dot
bulletปรัชญา
bulletพันธกิจ
bulletวิสัยทัศน์
bulletอัตลักษณ์
bulletเอกลักษณ์
dot

dot
bulletภาพกิจกรรมต่าง ๆ
bulletอบรมวัดพระธาตุเชิงชุม
bulletกิจกรรมบริจาคโลหิต
bulletอบรมจริยธรรมในสถานศึกษา
bulletกีฬาสี ครั้งที่ 13
bullet5 ธันวาคม
bulletอบรมโรงเรียนบ้านห้วยยาง
bulletลูกเสือ 2554
bulletรับใบประกาศนียบัตร 54
bulletอุปสมบทท่านผู้จัดการ
bulletปฏิบัติธรรมวัดป่าสุทธาวาส
bulletศึกษาดูงานร้อยเอ็ด บุรีรัมย์
bulletแข่งขันทักษะ 55
dot
dot
dot
dot
bulletระบบคณะกรรมการนักศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
bulletเบอร์โทรอาจารย์
bulletผลงานนักศึกษา
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletงานประกันคุณภาพวิทยาลัย


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................

รับรองมาตรฐานการศึกษา
การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
กรมจัดหางาน


dot


 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา อุทยานแห่งการเรียนรู้สายปฏิบัติการ  สกลนคร

        เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ   เรียนอย่างไรให้มีงานทำ 

คิดถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

 

 

 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

ได้เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียนระดับ   ปวช. 1   สำหรับผู้ที่จบ  มัธยมศึกษาปีที่ 3

นักศึกษาระดับ  ปวส.1   สำหรับผู้ที่จบ  มัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า

และเปิดทำการสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ (ปวส.) จบภายใน 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-42766-263, 0-42766-342

  

 

  

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

 

  


No article here !

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
ที่อยู่ :  217 หมู่ที่ 3 ถนนสกล-นาแก :  ตำบลโนนหอม : อำเภอเมือง
จังหวัด สกลนคร      รหัสไปรษณีย์ 47000
เบอร์โทร :  042-766263, 042-766342      มือถือ :  ......................
อีเมล : Polybrs2010@gmail.com
เว็บไซต์ : www.polybrs.net